De waarde van muziekles

Van heklid naar kartrekker

Al zo lang we ons kunnen herinneren, maakt muziek deel uit van onze cultuur. Dit is niet zonder reden, want muziek heeft de kracht om mensen samen te brengen en emoties op te roepen. Dit wist ook onze oprichter, Willem Gehrels, die aan het begin van de vorige eeuw ‘heklid’ van het Concertgebouw was. Hij had geen geld voor een kaartje en volgde de openluchtconcerten door de spijlen van het hek tussen de tribunes. Het wereldberoemde Concertgebouworkest speelde voor de elite van Amsterdam, terwijl een groot deel van de bevolking (90 procent) was uitgesloten van deze muziekbeleving. Gehrels zag het als zijn levenswerk om hier verandering in te brengen.

Muziekles in de klas

En die omkeer kwam er. Waar financiële aspecten voorheen een doorslaggevende rol speelden, bepaalde vanaf nu de muzikale interesse van de kinderen of zij viool- of pianoles kregen. Gehrels legde de basis voor een omkeer in de statistiek: tegenwoordig krijgt 90 procent van de jonge Amsterdammers muziekles op school. Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord leveren het leeuwendeel hiervan. Ons 90-jarig bestaan hebben we sterk te danken aan de stad Amsterdam. Nergens anders in Nederland wordt zo sterk ingezet op muziek als het gaat om cultuureducatie. En met resultaat: van Volksmuziekschool tot Muziekschool Amsterdam, van het Concertgebouw tot Paradiso en van Ramses Shaffy tot Dutch Dance: wie Amsterdam zegt, zegt muziek.

Cultureel vermogen

Met 60 hartslagen per minuut leren we muziek noot voor noot begrijpen. Muziek creëert de harmonie of dissonant, geeft energie of rust. Het zit in ons fysieke geheugen en geeft ruimte aan onze creativiteit. Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord werken actief aan de capaciteit van kinderen om zich cultureel te kunnen uitdrukken en elkaar cultureel te kunnen verstaan. We noemen dit cultureel vermogen: het leidende thema bij het doorontwikkelen van onze programma’s. Cultureel vermogen vind je namelijk terug in alles wat je doet. We dagen de kinderen uit om samen te ontdekken wat cultuur voor hen betekent en proberen ze in te laten zien dat dit voor iedereen verschillend is. Er zijn vier ingrediënten nodig om dat proces gaande te houden:

Verschillen

Het ervaren van verschillen en daarmee kunnen spelen

Zelfbewustzijn

Het ontwikkelen van cultureel zelfbewustzijn

Culturele vormen

Het eigen maken van culturele vorm(en)

Cultureel leven

Kunnen deelnemen aan het culturele leven

Voortdurend proces

Cultureel vermogen is een breed begrip dat verwijst naar het vermogen om elkaar cultureel te ontmoeten. In een continu veranderende wereld is het van belang dat we blijven begrijpen wat er gebeurt, dat we ons kunnen uiten en dat we samen de toekomst kunnen vormgeven. Bij het maken van nieuw programma ontwerpen we ook trainingen voor docenten zodat we in de komende periode aan de vraag naar ons programma te kunnen voldoen. Met de doorontwikkeling van dit aanbod is ook de basis gelegd voor de vierde academie, de vrije academie waar kinderen en jongeren op basis van hun eigen talent hun ontwikkeltraject kunnen samenstellen.

Lees wat we nog meer doen