Divers en inclusief!

Toegankelijk en herkenbaar

Muziek maken doen we samen en is voor iedereen bijzonder. Goed muziekonderwijs leidt tot een inclusieve samenleving. Verschillende groepen (denk aan verschillen in sociaal-economische status, sekse en gender, etniciteit, seksuele oriëntatie of levensbeschouwing) gaan elkaar beter verstaan door samen muziek te maken. Het begint allemaal met een diverse en inclusieve Muziekschool. Dat betekent dat we toegankelijk en herkenbaar moeten zijn. Dat zijn we zeker nog niet genoeg, maar wel zetten we in 2021 belangrijke stappen op weg naar meer diversiteit. Onze commissie Diversiteit & Inclusie stelt samen met het bureau Going Social een bijgesteld D&I-plan op. Dit plan levert gedurende het jaar onder andere de volgende resultaten op:

Plan

Er is een nieuw, meerjarig personeelsbeleidsplan opgesteld met veel aandacht voor diversiteit & inclusie.

Vacatures

De werving- en selectieprocedures zijn aangescherpt.

Kunstdisciplines

Door muziek met andere disciplines te combineren, is een breder publiek bereikt. Voorbeeld: het lesprogramma met Eye dat film en muziek combineert.

Online

Door het aanbieden van gratis online programma’s (in totaal 426 deelnemers) en het inzetten van inspirerende rolmodellen zijn nieuwe doelgroepen bereikt.

50%

van de vacatures zijn ingevuld door medewerkers met een diverse achtergrond.

15

locaties in de stad krijgen worden gebruikt voor naschoolse muziekles.

243

kinderen maken gebruik van het Jongerencultuurfonds.

258

leerlingen maken gebruik van de kortingsregelingen o.b.v. de Stadspas.

37

leerlingen van Muziekschool Amsterdam Noord worden ondersteund door de Kidsgids.

5

leerlingen krijgen les met financiële ondersteuning van A’DAM Music School.

Cultuurcoach

In september draait Muziekschool Amsterdam mee in de Pilot Cultuurcoach. Met dit bijzondere traject wil de gemeente Amsterdam kansengelijkheid van kinderen bevorderen. Zo komen zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met alle kunstdisciplines, waaronder muziek. Drie muziekdocenten van de muziekschool vervullen de rol van cultuurcoach: Christie de Wit op de Dapperschool, Tommy van Delst op de Joop Westerweelschool en Fabian Westzaan op de Henricusschool. Op de Dapperschool beslissen kinderen uit de bovenbouw zélf mee over het cultuuraanbod in een kinderpanel. Op de Joop Westerweelschool is een schoolkoor voor kinderen en ouders opgericht. En op de Henricusschool verbindt de Cultuurcoach muziek en taal in lessen aan kleine groepen (maximaal 7 leerlingen). Op speelse, muzikale wijze worden zij ondersteund in hun taalontwikkeling.

Muziekschool Amsterdam Noord zit al langer in dit traject. Zo hebben veel meer kinderen kunnen kennismaken met muziekeducatie. Zo is er het voorbeeld van de leerling met een beperking die graag slagwerkles wilde. Normaal zou dit moeilijk worden, maar via het Cultuurcoach-traject was het mogelijk de leerling onder schooltijd naar de Muziekschool te brengen en na de les weer terug. Directeur Johan Akerboom: “Het lijkt een klein dingetje, maar voor zo'n leerling is het heel veel waard en een prachtig voorbeeld van wat zo'n cultuurcoach betekent. Dat systeem is maatschappelijk veel waard.”

Muziek maken doen we samen en is voor iedereen bijzonder.

Muziek maken doen we samen en is voor iedereen bijzonder.

Muziek maken doen we samen en is voor iedereen bijzonder.

Muziek maken doen we samen en is voor iedereen bijzonder.

Muziek maken doen we samen en is voor iedereen bijzonder.

Toegankelijk

In 2021 hebben we volop toegankelijk muziekonderwijs verzorgd voor Amsterdamse kinderen en jongeren. Zo kunnen peuters gratis deelnemen aan het Peuter Muziek Feest in de Tolhuistuin. Een echt festival voor de allerkleinsten, die op ontdekkingstocht gaan in een wonderlijke wereld vol vreemde geluiden, muziek en dans.

Ouders komen in aanmerking voor diverse kortingsregelingen voor voor ander aanbod van Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord. Als je als ouder in de knel komt vanwege corona, kun je bijvoorbeeld een tegemoetkoming van het Jongeren Cultuur Fonds ontvangen. 243 leerlingen maakten hiervan gebruik. Ook door gebruik te maken van de Stadspas kunnen ouders met een laag inkomen hun kinderen laten deelnemen aan muzieklessen, danslessen en ander aanbod. 258 leerlingen maakten hiervan gebruik. Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam-Noord adviseren ouders over deze mogelijkheden, waaronder ook de Kidsgids en A’DAM Music School.

Lees wat we nog meer doen