Divers en inclusief!

Toegankelijk en herkenbaar

Amsterdam is muziek. Muziek is voor iedereen en overal in de stad. We willen dat Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord zo toegankelijk en herkenbaar mogelijk zijn. Zo bereiken we kinderen uit allerlei verschillende groepen (denk aan verschillen in sociaal-economische status, sekse en gender, etniciteit, seksuele oriëntatie of levensbeschouwing). Zij gaan elkaar beter begrijpen door die ene universele taal: samen muziek maken! We zijn nog niet waar we willen zijn, maar zetten in 2022 wel weer stappen naar een nog diversere en inclusievere muziekschool. Want ieder kind moet zich door middel van muziek kunnen ontplooien, ongeacht achtergrond, beperking, financiële draagkracht en waar je woont in de stad.

Projectleider D&I

Om de uitvoering van het plan Diversiteit en Inclusie te waarborgen heeft Muziekschool Amsterdam een projectleider D&I aangesteld. Deze projectleider rapporteert de voortgang aan de commissie Diversiteit en Inclusie, bestaande uit medewerkers van verschillende afdelingen. De commissie heeft een belangrijke taak in het engageren van de medewerkers van onze muziekscholen. De commissie wordt getraind door inclusiviteitsexpert Siela Ardjosemito-Jethoe (adjunct directeur van Avans Hogeschool). De projectleider heeft een gedetailleerde tijdlijn vastgesteld voor het actieplan, waarbij de vier P’s van de Code Diversiteit & Inclusie in acht worden genomen:

Publiek

We trekken nog meer de wijken in - zelfs wijken die nog niet bestaan.

Programma

We zorgen voor toegankelijkheid en persoonlijke aandacht, bijvoorbeeld door muziekcirkels.

Personeel

We trainen onze medewerkers in diversiteit en inclusie en werven met aandacht voor D&I.

Partners

We werken samen met andere Amsterdamse cultuuraanbieders in De Keten.

Programma

Na eerder te hebben meegedraaid in de Pilot Cultuurcoach, heeft Muziekschool Amsterdam nu structureel beschikking over een subsidie voor het inzetten van cultuurcoaches. Muziekschool Amsterdam Noord zit al langer in dit traject. De inzet van cultuurcoaches blijkt waardevol en zorgt ervoor dat veel meer kinderen kunnen kennismaken met muziekeducatie. Er zijn bijzondere projecten tot stand gekomen met behulp van de cultuurcoach: neem bijvoorbeeld het kinderpanel op de Dapperschool dat zelf verantwoordelijkheid neemt voor het soort kunstonderwijs dat ze willen volgen. Om meer bewust te worden van het slavernijverleden en de rol van Nederland daarin, organiseert Muziekschool Amsterdam in juni 2022 in samenwerking met het Tropenmuseum en stichting Untold eind juni een middag over Keti Koti. Diezelfde maand vindt de eindpresentatie van het evenement Y-factor van Muziekschool Amsterdam Noord plaats. Op het podium stralen deelnemers met én zonder beperking. We zorgen voor meer persoonlijke aandacht voor leerlingen door middel van ‘muziekcirkels’. Hierin spelen kinderen die extra aandacht behoeven op hun eigen tempo en met de juiste begeleiding.

Publiek

In 2022 bereiken we nog meer Amsterdamse kinderen en jongeren doordat we meer de wijken in trekken. Dat geldt zelfs voor wijken in die nog in aanbouw zijn, bijvoorbeeld door onze nieuwe locatie in het Baggerbeest in de Sluisbuurt. Het Baggerbeest wordt het allereerste gebouw op deze zandvlakte waar uiteindelijk een stadswijk vol hoogbouw zal verrijzen. Muziekschool Amsterdam neemt zijn intrek in het gebouw. Natuurlijk zorgen we ook op andere manieren voor meer toegankelijkheid. Zo lanceren we in april 2022 een Engelstalige website, zodat onze activiteiten voor een diverser publiek inzichtelijk worden. Ook verbeteren we gedurende het jaar de toegankelijkheid van de binnenschoolse website, door bijvoorbeeld de vindbaarheid van materialen op thema te vergroten. Onze afdeling marketing en communicatie zorgt ervoor dat al onze doelgroepen zich vertegenwoordigd voelen in onze uitingen. Waar dat nog onvoldoende het geval is worden teksten en beeld opnieuw bekeken en aangepast.

In 2022 bereiken we nog meer Amsterdamse kinderen en jongeren doordat we meer de wijken in trekken.

De inzet van cultuurcoaches blijkt waardevol en zorgt ervoor dat veel meer kinderen kunnen kennismaken met muziekeducatie.

Bij de werving van nieuwe medewerkers wordt de Rooney Rule toegepast. Dit draagt bij aan een geleidelijke verkleuring van de organisatie.

In 2022 worden in nauwe samenwerking met organisaties als Solid Ground, MK24 en Stichting Wijsneus zeventien vakantieprojecten gerealiseerd.

Personeel

Samen met de ontwikkelaars van het nieuwe Vlaamse onderwijsmodel ‘Kunstig Competent’ realiseren we een vernieuwde inrichting van ons muziek- en cultuuronderwijs met aangepaste competentieprofielen voor docenten en medewerkers. Diversiteit en inclusie zijn uitgangspunten van dit ontwerp. In maart 2022 vinden twee plenaire studieochtenden hierover plaats. Ook organiseren Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord in oktober twee plenaire studiedagen over diversiteit en inclusie en zijn er nieuwe D&I-trainingen voor docenten in het binnenschoolse muziekonderwijs. Bij de werving van nieuwe medewerkers wordt de Rooney Rule toegepast. Dit draagt bij aan een geleidelijke verkleuring van de organisatie.

Partners

Daar waar Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord de expertise niet in huis hebben, werken we samen met anderen. Er zijn verschillende verkennende bijeenkomsten onder de naam ‘de Keten’, over hoe de samenwerking van alle cultuuraanbieders kan bijdragen aan de (muzikale) ontwikkeling van Amsterdamse kinderen. Het werken aan volledige kansengelijkheid voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren blijft een belangrijke speerpunt. Wanneer ouders moeite hebben om de kosten voor na- of buitenschoolse muziekeducatie te dragen, ondersteunen wij hen in samenwerking met partners als het Jongerencultuurfonds, de Stadspas, de Kidsgids, en A’DAM Music School. Ook de gemeente Amsterdam draagt met speciale incidentele subsidieregelingen extra bij aan het realiseren van kansengelijkheid. In 2022 worden in nauwe samenwerking met organisaties als Solid Ground, MK24 en Stichting Wijsneus zeventien vakantieprojecten gerealiseerd waar ruim duizend kinderen en jongeren enthousiast aan deelnemen.

Lees wat we nog meer doen