Vernieuwende programma's

De positieve effecten van muziek

Samenspelen staat centraal bij onze muziekscholen. We vinden het belangrijk dat kinderen met elkaar muziek maken om zo van en met elkaar te leren. Zo ontdekken zijn de wereld van het samen muziek maken. Er is veel aandacht voor ontmoeting en verbinding,. Kinderen leren daarbij dat verschil de brandstof voor leren en ontwikkelen is. Iedereen draagt met zijn eigen vaardigheden en talenten bij aan het creëren van het totale, unieke geluid van een ensemble, band of orkest.

Er is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de positieve gevolgen van samen muziek maken. Zo verhoogt samen zingen en muziek maken de groepscohesie en zorgt dus voor verbroedering. Ook scoren kinderen die muziekles gevolgd hebben hoger op empathie en prosociaal gedrag dan kinderen die dit niet gedaan hebben. Zodra kinderen tijdens de muziekles hebben geleerd om samen iets te creëren, zullen ze deze eigenschap ook inzetten tijdens niet-muziekles gerelateerde taken.

Binnenschoolse muzieklessen

Bij Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met muziek. Daarom doen de muziekvakdocenten hun uiterste best om de kinderen van bijna 150 scholen te inspireren met hun passie. Er wordt gebruik gemaakt van de doorgaande leerlijnen zoals OpmaatZo, MuziekZo, MuziektheaterZO. Ook is er steeds meer vraag naar lesmateriaal op maat. Voor onze vakdocenten betekent dit extra voorbereidingswerk, maar daar tegenover staan muzieklessen die specifiek afgestemd zijn op de schoolthema’s. De lessen worden hierdoor structureler en de relatie tussen docenten en vakdocenten wordt sterker. Dit wordt nog eens versterkt doordat steeds meer scholen aanvullende muzieklessen aanvragen, waardoor de docent gedurende een langere periode op de school te vinden is.

Muziek en technologie

De ontwikkelingen binnen het thema ‘muziek en technologie’ zijn in volle gang. Een mooi voorbeeld hiervan is het Muzieklab. Op deze plek daagt de Muziekschool kinderen en jongeren uit om op een creatieve en kritische manier aan de slag te gaan met muziek en techniek. Dit doen ze door onder andere zelf instrumenten bouwen, te experimenteren met elektronische instrumenten of muziek te maken met behulp van computers. Doordat leerlingen technologie als middel inzetten om zelf iets nieuws te maken, ervaren ze dat technologie geen product is dat ze passief gebruiken, maar een halffabricaat dat zij zelf kunnen vormgeven. Hiermee stimuleert Muziekschool Amsterdam een producersmindset voor de makers van morgen.

Shorts!

Een ander zijn de korte cursussen, genaamd Shorts! Deze bestaan uit een brede programmering van vaste en wisselende korte workshopreeksen voor zowel beginners als gevorderden. Met dit programma bieden wij kinderen en jongeren de kans om hun diverse talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo ga je binnen de cursus Beats bijvoorbeeld aan de slag met het opnemen en produceren en leer je hoe een compositie ontstaat. Bij Lyric krijg je zelfs les van een bekende rapper en leer je hoe ritmes, melodieën en rijmschema's werken. Binnen de korte cursussen is er enorm veel tijd en ruimte voor de kinderen om te ontdekken en om te leren door het te doen.

De nieuwste academie

Met de doorontwikkeling van ons aanbod is ook de basis gelegd voor de vierde academie, de vrije academie waar kinderen en jongeren op basis van hun eigen talent hun ontwikkeltraject kunnen samenstellen. In 2022 is er extra aandacht gegaan naar dit verdiepende workshopaanbod, waarin de leerling centraal staat. Zij worden in staat gesteld om hun eigen leerweg samen te stellen op basis van hun eigen talent en interesses. Dit is een belangrijke stap in het groeiproces van de vierde academie. Leerlingen kunnen van hun oorspronkelijke genrekeuze afwijken door zich met het workshopaanbod te verdiepen in andere genres en zelfs andere uitingsvormen of disciplines.

Zomeraanbod

Ook buiten de reguliere schooltijden bieden wij kinderen de mogelijkheid om door te leren en te ontdekken. Zo hebben we programma’s opgezet in samenwerking met organisaties als Solid Ground, MK24 en Stichting Wijsneus. Samen met MK24 heeft Muziekschool Amsterdam voor de tweede keer het Zomeratelier uitgevoerd. Hierbij maken kinderen in Amsterdam Oost een eigen muzikale theatervoorstelling. Daarnaast was het peutermuziekfeest een groot succes. De deuren van de Tolhuistuin werden geopend en de 2022 editie was succesvoller dan ooit! Tijdens de vakantie konden kinderen op 15 verschillende lesdagen bij Muziekschool Amsterdam Noord terecht voor programma’s op het gebied van dans en muziek.

Lees wat we nog meer doen